• Kérdőíves felmérésen alapuló kutatás: A kutatás módszertanát és technikáját mind a standard, általános, mind a terület specifikus típus tekintetében online kérdőíves felmérés és interjú jellemzi. A válaszok hatékony kiértékelésében és a kódolásában a numerikus válaszlehetőség nyújtja a megfelelő módszert és technikát.
  • Strukturált interjú: természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusokkal interjúk készítése, a kutatásban vizsgálati szempontként kezelt mérés-értékelési eszközökkel kapcsolatban.
  • Pedagógiai kísérlet: természettudományos tantárgyak tanóráin történő kipróbálás és beválás vizsgálat.
  • Szakirodalom- feldolgozás: az aktuális kutatás témájához kapcsolódó szakirodalmak áttekintése- könyvek, szakfolyóiratokban megjelent cikke, szakmai értekezések.
  • Adatelemzés: már meglévő kutatási eredmények tanulmányozása, felmérések során keletkező adatok áttekintése, amennyiben hozzáférhetőek az adatok és releváns a kutatás során.
  • Dokumentumelemzés: jelen kutatást megelőző kutatások során keletkezett dokumentumok, elemzések vizsgálata.